Nöjda kunder

I Socialstyrelsens senaste kvalitetsundersökningfrån 2015 "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" får Grannvård återigen toppbetyg. Grannvård fick maximalt betyg (100%) för samtliga frågor kring personalen (hänsyn, bemötande, information, komma i tid, utförande) och på den sammanfattande frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har"? fick Grannvård 100% positiva svar!