Länk till företagsinformation

Arbeta hos oss

Grannvård erbjuder ett attraktivt arbetssätt för vårdpersonal.
Vi arbetar i små självstyrande team. Grannvård har inga chefer så vägen till beslut är kort vilket resulterar i motiverade och engagerade medarbetare. Teamet organiserar och beslutar det mesta själva.
Ett jobb med mycket frihet och variation.
Sammanhållningen i teamen är stor.
Vi efterfrågar medarbetare som:
  - Är självständiga, ansvarsfulla och företagsamma.
  - Har bra samarbetsförmåga, dels med kollegor men även med andra vårdgivare.
  - Är kreativa, flexibla och försöker hitta bra lösningar.
  - Kan hitta en god balans mellan ett professionellt arbetssätt och att vara flexibelsamt hitta
     lösningar för varje individuell situation/vårdbehov hos brukaren.
  - Känner till och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens värdegrund.

Vårt sätt att arbeta ställer krav på kreativitet och flexibilitet. På så sätt tar vi på vara på den kunskap och det engagemang som finns hos medarbetarna. Detta utgör en avgörande kvalitetsfaktor i Grannvårds arbete.
Vår ambition är att alla i teamen ska ha hög kompetens och lång erfarenhet eftersom detta leder till bättre resultat. Vi litar på professionaliteten hos de anställda.
 

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på
073-8747452
070-782 46 15 

 

Adress

Grannvård Sverige AB
Sjövägen 6
746 31  Bålsta


e-post: info@grannvard.se

Bankgiro: 805-6681
Org.nr: 556869-0498
Innehar F-skattebevis
 

Hitta hit