Länk till företagsinformation

En frisk syn på hemvård!

Grannvård erbjuder professionell hemvård!
Vi undersöker tillsammans med kunden vilka behov som finns samt hur vi bäst stödjer de individuella möjligheterna för personlig autonomi.
Vi utgår ifrån att kunden vill vara med och bestämma hur vården och hjälpen utformas.

Bra vård i hemmet kräver ett professionellt och engagerat intresse för varje persons unika situation.

Att så snabbt som möjligt åtgärda vårdbehov, organisera allt runt omkring samt att förebygga att större problem uppstår.
 

Senaste nyheter

2016 > 05

I Socialstyrelsens senaste kvalitetsundersökningfrån 2015 "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" får Grannvård återigen toppbetyg. Grannvård fick maximalt betyg (100%) för samtliga frågor kring personalen (hänsyn, bemötande, information, komma i tid, utförande) och på den sammanfattande frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har"? fick Grannvård 100% positiva svar! År 2016 fick Grannvård något lägre resultat, 95% nöjda kunder.

Läs hela inlägget »

Arkiv

LänkarGrannvårds Modell
Vi på Grannvård ...

... Söker lösningar                                                ... Arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete

... Arbetar i små autonoma grupper                 ... Organiserar arbetet enligt - självstyre under ansvar
... Tar personligt ansvar för våra uppdrag      ... Eftersträvar ett nära samarbete med andra vårdgivare
... Känner nätverken i grannskapet
 

Vill du veta mer om Grannvård, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Telnr:  Team 1, 070-782 46 15, Team 2, 073-785 3635, Team 3, 072-856 0732  
E-post: info@grannvard.se