Länk till företagsinformation

Kommuner och Landsting

Det är inte lätt för vårdbehövande äldre och kroniskt sjuka att få tillgång till god vård i hemmet. Vården är i de flesta kommuner splittrad mellan kommun och landsting. Den äldre kan ha flera diagnoser med olika inblandade utförare. Med LOV har hemvården blivit än mer komplicerad. Utbudet är stort men de flesta utförare tar bara ansvar för sin del  i vårdkedjan. Ingen ser till helheten och sköter den viktiga samordningen av insatserna för den vårdbehövande.
Grannvård organiserar vården annorlunda. Genom en helhetssyn bygger Grannvård upp en relation till brukaren och ser därmed vilka lösningar som är bäst för just den personen. Trots en finansiellt splittrad vård går det att samordna insatserna på ett bra sätt. Som det fungerar idag är det tyvärr alldeles för många organisationer och personalgrupper som är inblandade i vården kring brukaren.
Grannvårds anställda är utbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Kontinuiteten är mycket viktig för oss. Vår personal kan sköta alla sysslor, från basal omvårdnad till mer avancerad hemvård. Brukaren behöver inte se nya ansiken varje dag. Husläkaren är en mycket viktig samarbetspartner för Grannvård.
Grannvård vill gärna ha en dialog med kommuner och landsting kring en bättre samordning av vård och hjälp i hemmet för de vårdbehövande.