Länk till företagsinformation

Kunder och anhöriga


Vill du fortsätta att bo hemma trots sjukdom/ålderdom?
Det är möjligt!
När du blir äldre eller långvarit sjuk kan du behöva hjälp med de dagliga sysslorna.
Det som tidigare varit lätt för dig att genomföra kan en dag bli svårare och vissa saker lyckas du kanske inte alls göra. Ditt liv kan förändras betydligt om du drabbas av funktionsnedsättning. Då finns vi inom Grannvård beredda att hjälpa dig och gemensamt hittar vi en lösning som passar dig. Grannvård är en nationell hemtjänst- och hemsjukvårdsorganisation som arbetar professionellt och personligt. Vi kan även avlösa anhöriga i hemmet. Den anhörige har rätt till 10 timmars fri avlösning i månaden. Kontakt med biståndsbedömare är alltså inte nödvändig utan du kan direkt ta kontakt med oss på Grannvård.

Vision

Att se till varje individs unika situation och erbjuda kompetens, kvalitet, kontinuitet samt aktiv samverkan med andra vårdgivare och personer i individens nätverk.

Vi litar på professionaliteten hos de anställda.
Vår organisation bygger på små fristående och självständiga team där personalen har stor frihet att att själva styra och planera vården.
Grannvård har inga chefer så teamet organiserar och bestämmer det mesta själva.

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders

"Grannvård är mer som en familj än hemtjänst"/Anhörig