Länk till företagsinformation

OM GRANNVÅRD

Grannvård erbjuder ett nytt alternativ för hemvård i Sverige. Vård i hemmet för äldre personer, för personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar kräver en effektiv strategi med individen i centrum.

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Grannvårds arbete. I samråd med kunden fattar hon eller han självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande. Grannvård utgår från det professionella oberoendet hos sina anställda och stödjer aktivt personalens självständighet.  Grannvård  arbetar i små självstyrande team utan chefer. Våra anställda är väl utbildade och har lång erfarenhet.

Ett nära samarbete med primärvården, i synnerhet med husläkarna, är en viktigt förutsättning för en skräddarsydd personlig vårdplan och omsorg för varje enskilds unika situation. Kännedom om vård & omsorgsmottagarens grannskap (släkt, grannar, vänner) är en annan viktigt förutsättning i Grannvårds vårdstrategi.

Vad skiljer  Grannvård från andra hemtjänst-/hemvårdsorganisationer?

  • Vi söker, tillsammans med kunden och dennes närmaste, efter bästa lösningen för att främja ett självständigt och bra liv.
  • Våra anställda har själva ansvaret för planeringen och utförandet av vården hos kunden. Grannvård har inga chefer men Mona Lindström är ansvarig för verksamheten i Sverige.
  • Vi erbjuder professionell, evidensbaserad vård enligt professionella standarder och riktlinjer.
  • Effektiviteten i vården är central. Vi ger inte mer vård än vad som är nödvändigt och inte heller vård längre tid än vad som behövs.

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på
Mona VD 073-8747452
Team 1, 070-782 4615
Team 2, 073-785 3635
Team 3, 072-856 0732

 

Address

Grannvård Sverige AB
Sjövägen 6
746 31  Bålsta


e-post: info@grannvard.se

Bankgiro: 805-6681
Org.nr: 556869-0498
Innehar F-skattebevis
 

Hitta hit