Länk till företagsinformation

Vår Organisationsmodell

Vi litar på professionaliteten hos de anställda!

Vår organisation bygger på små fristående och självständiga team där personalen har stor frihet att själv styra och planera vården. Grannvård har inga chefer så teamet organiserar och bestämmer det mesta själva. Ansvarig för verksamheten är Mona Lindström.

Medarbetarna organiserar och ansvarar själva för hela processen kring hemtjänsten och hemsjukvården inom gruppens ansvarsområde: planering bemanning, utbildning, inköp, ekonomi, samverkan etc.
Detta kräver en organisation där de byråkratiska momenten minimeras.
Länk till företagsinformation Länk till företagsinformation

Vi har personal som pratar svenska, engelska, holländska, thailändska och swahili.