Länk till företagsinformation

Vår Värdegrund

Grannvård tror på att skapa en patientcentrerad vård som inriktas på att underlätta och upprätthålla en självständighet och autonomi för den enskilde så länge som möjligt.
För att kunna skapa rätt förutsättningar för den enskilde arbetar vi även nära den enskildes egna nätverk - familj, vänner och sjukvården. Vi menar att ett sådant arbetssätt skapar de bästa förutsättningarna för bra kvalitet.

Vi litar på professionaliteten hos de anställda.
Vår organisation bygger på små fristående och självständiga team där personalen har stor frihet att att själva styra och planera vården.
Grannvård har inga chefer så teamet organiserar och bestämmer allt själva.

I möte med personalen ska du:
  • Bli positivt bemött
  • Bemötas med värdighet
  • Känna dig trygg
  • Uppleva  meningsfullhet i det stöd och  aktiviteter du erbjuds